Skyttets framväxt i Västerbotten

 

I all tid har väl människans förmåga till precision varit uppskattad. Det är väl i jägarens värld som prickskyttet har sitt ursprung. Så småningom blev vapnet också en artikel i försvarssammanhang för att i modern tid även bli något för den sportande och i övrigt prestationsdyrkande människan. 

Som organiserad verksamhet tog skyttet form under 1800-talet. Då bildades små sammanslutningar där medlemmarna hade skytte som främsta intresse. Men skytte var inte den enda sysselsättningen, utan man sysslade även med andra aktiviteter som t ex viltvård. 1830 bildades Svenska Jägarförbundet och dit anslöt sig många av dessa små sammanslutningar. En del av de sammanslutningarna som var kvar, började ungefär vid samma tid att engagera sig i det militära. Dessa fungerade ungefär som dagens hemvärn och anledningen till att dessa bildades var att det var krig ute i världen. De skulle alltså försvara Sverige om det blev krig. Många av de här sammanslutningarna tog namnet "skarpskytteförening" och i en del föreningsnamn finns ordet skarpskytteförening fortfarande kvar. 

Internationellt är 161 länder organiserade i International Shooting Sport Federation, ISSF. Skytte har funnits med i de Olympiska Spelen sedan de startade 1896.

Aktiviteten i Västerbotten organiserades först bland umeborna. 1861 bildades Umeå Skytteförening. Aktiviteten i norra länsdelen var mycket stor och 1863 bildades Skellefteå Skyttegille. Före sekelskiftet 1900 hade mer än 25 föreningar organiserat sig i Västerbotten. 1909 fanns det 125 föreningar, med 5610 civila medlemmar. 

1893, började man från centralt håll att dela in Sverige i olika skytteförbund. Det skedde enligt dåvarande länsgränser och Västerbottens Skytteförbund bildades. För att tillvarata de internationella grenarna bildades Västerbottens Sportskytteförbund. Från centralt håll ville man förbättra ungdomsverksamheten och dess tävlingsverksamhet, i och med detta bildade man 1968 Skytterörelsens Ungdomsorganisation. Samma år bildades Västerbottens Ungdomsskytteförbund. En omorganisation 2010 gjorde att de tre organisationerna samordnades i Västerbottens Skyttesportförbund.

Från att i början i huvudsak ha varit en sport endast för vuxna har skyttet med åren tagit till sig ungdomar och bedriver nu en omfattande verksamhet också bland skyttar i lägre åldrar.
 

  • Västerbottens Skytteförbunds och Ungdomsskytteförbunds jubileumsskrift 1893-1993, Pdf (7,7 Mb)
  • Västerbottens Skytteförbunds och Ungdomsskytteförbunds jubileumsskrift 1994-2010, Pdf (1,2 Mb)

 

Här försöker vi presentera samlade resultat från några av de tävlingar som genomförts i länet under många år:
Ramseleforsskyttet, fältskytte 6.5mm, 1943-


Skytte, en aktiv och anrik sport!


Till hemsidan - www.AC-Skytte.com

[Spam-skyddad Epostadress]

Uppdaterad