Elektroniska tavlor

 

Dagens utveckling med datorer har förändrat vissa delar inom skytteverksamheten. Själva skjutandet och geväret är oförändrat. Det som förändrats är att den traditionella papperstavlan numera är utbytt till en elektronisk målenhet.

Fler och fler skjutbanor utrustas numera med elektronisk resultatredovisning.

De största elektroniska inomhusbanorna finns i Umeå och Vindeln, och utomhus i Ramsele.


 

Vi kommer här att förklara hur det fungerar och vilka fördelar som finns med elektronik.

Det finns idag flera fabrikat av elektroniska system. Alla system fungerar på likartat sätt.

Det vi kommer att visa nedan är det system som vi använder i Västerbotten. Systemet är utvecklat av Megalink i Norge.

Systemet består grovt av en målenhet och en monitor.
Varje skott man skjuter presenteras på en monitor vid skjutplatsen.

 

Målenheten

Målenheten är den som skall simulera en vanlig papperstavla. Tavelenheten består av en vit fronttavla och ett hål motsvarande den svarta pricken. Bakom vita fronttavlan finns en svart pappersrulle, som för varje skott matas fram.

På 25/50 och 300 meter är pappersremsan utbytt till en gummiremsa.

En elektronisk måltavla är egentligen en akustisk måltavla, då den mäter via ljud.

  


Markering

När man avlossar ett skott mot målenheten kommer kulan att gå igenom det svarta pappret eller gummiduken. Vid passeringen skapas en ljudvåg, som mäts av mikrofoner som är placerade i tavlan. Med hjälp av de 3-4 mikrofoner som är placerade i tavlans kant eller hörn, kan man räkna ut hur lång tid det tar för ljudvågen att nå mikrofonerna. Utifrån dessa uppgifterna kan man översätta koordinaten till en exakt koordinat på tavlan.


  

Monitor

Efter varje skott man skjutit kommer en markering på monitorn, vilken valör på träffen och vart den sitter. På monitorn kan man även se alla andra skott man skjutit.

På monitorn visas en grafisk bild på tavlan där skotten visas.
Sista skottet man skjutit visas med större siffror nere till höger på skärmen, samt blinkande på tavlan. Man får även reda på hur långt från mitten av tavlan man är.

Under pricken kan man även välja att se de tryckvärden som alla mikrofonerna registrerat. Tryckvärdena från mikrofonerna indikerar om något skulle gå fel i systemet.

 

Övriga uppgifter man får på skärmen är:

Lista på de senaste 10 skotten.

Under tävling får man en klocka som visar skjuttiden.

På monitorn kan man välja att zooma in svarta pricken på tavlan.

Summering av skott kan ske både i heltal eller i decimal.

Vid tävling kan man även lägga in skyttarnas namn på varje tavla.

 

Skjutledaren

Skjutledaren kan på sin dator se vad alla skyttar skjuter. Vid tävling kan även skjutledaren styra skjuttiden och byta till ny serie.

Skjutledaren kan även se om någon tavla ger felaktiga tryckvärden. Detta kan vara en indikation på ett eventuellt fel på tavlan. 


 

Resultatrapportering

För att göra skyttet mer publikvänligt finns nu ett flertal möjligheter för åskådare att följa skyttet.

Skjutledaren rapporterar varje skytts resultat. Samtidigt som publiken kan se live på storbild vad alla skyttar skjuter.

 Vid finaler kan man även visa placering. 

 

Internet

Det finns många olika sätt för publik att följa skyttet. Exempelvis speciell visningslokal där man via projektorer visar skytteresultaten.


Från systemet kan man skicka ut resultaten live till internet så att man kan följa tävlingen på distans.

Det finns även tävlingar där man skjuter på olika orter och tävlar mot varandra och kan se varandras resultat.

 

 

Sekretariat

Via systemet kan man sedan köra olika resultatrapporteringsprogram för att göra resultatlistor från tävlingar.

Det går även att skriva ut alla skyttars resultat. Från tävlingar är det vanligt att man gör PDF-filer där alla skyttars individuella resultat presenteras, så kallade skjutkort.

Resultatlista, skjutkort och bilder från tävlingen publiceras sedan på internet så att alla skytteintresserade får möjlighet att se exakt vad som hänt.
 Fördelar

För skyttens del finns det många fördelar med elektronik.

Behöver inte byta papperstavla, vilket gör att man inte behöver gå ur sin skjutställning vid tavelbyte. Våra yngre ungdomar och funktionshindrade behöver inte hjälp med tavelbyte. 

På längre avstånd (25/50/300 meter) där taveltransportörer inte finns, är nu fördelen är att skytten inte behöver kikare för att se vart skotten tagit i tavlan.

För arrangören betyder det att man inte behöver engagera personal för markering, tolkning och tavelbyten.

 

Framtidens skytte är redan här !


Till hemsidan - www.AC-Skytte.com

[Spam-skyddad Epostadress]

Uppdaterad 2016-03-28