Invigning av Skyttehallen i Umeå, 2001-10-12

Stor fil, med många bilder ........

Tekniska data:
40 elektroniska luftställ (pistol/gevär),
15 elektroniska ställ, pistol 25 meter,
12 elektroniska ställ, gevär 50 meter,
Rörligt viltmålsställ, 50 meter (med 3 skyttar samtidigt),
Rörligt viltmålsställ, 10 meter,
Vändmål upp till 25 meter,
osv ......

Dessutom mycket fina biutrymmen, lektionssal, kafeteria, toaletter, kraftiga förrådsutrymmen, mm, mm ....

Jonas Jacobsson öppnar invigningen genom att hissa Svenska flaggan med ett välriktat skott

 

Lars Levander (ordförande i nya Skyttealliansen) uppvaktas av Nicke Rosenqvist (FSR)

 

Några av alla som uppvaktade till nya hallen, Veronika Hermansson (Skytte UO), Åke Sandström (Jägarförbundet)

 

Bertil Hammarstedt (vd UMESTAN), Hans-Erik Bergström (Fritidschef), Christer Lindvall (Ordförande fritidsnämnden)

 

Sören Olsson, teknisk expert i projektgruppen, visar vilka tavlor man ersatt med elektoniska tavlor. 

 

Umeå Fritid skjuter om budgeten, Hans-Erik Bergström (Fritidschef) och Christer Lindwall (Ordförande fritidsnämnden)

 

Veronika Hermansson (Skytte UO), Nicke Rosenqvist (FSR) gör upp i ett kanslimästerskap !

 


Till hemsidan - www.AC-Skytte.com

Uppdaterad 2006-12-29